Jag godkänner att mitt IP-nummer sparas och att cookies används, för statistik och för att förbättra min användarupplevelse. Mer om cookies.

Välkommen till Lidingö Hembygdsförenings bildarkiv!

Bildarkivet innehåller drygt 12 000 fotografier, som speglar Lidingös utveckling sedan slutet av 1800-talet fram till idag. Stöd gärna vårt arbete genom att bli medlem i Lidingö Hembygdsförening kontakta info@lidingohembygd.se.

Logga in som redaktör

Vad säger lagen om användning av fotografier och personuppgifter? Hembygdsföreningen följer lagar och regler som gäller för upphovsrätt av fotografier och förutsätter att du som användare gör det samma. Bilderna i Bildarkivet är fria att använda för privat bruk, i icke kommersiellt syfte. All annan användning kräver kontakt med bildrättsinnehavare. Om du avser att använda en bild ur Bildarkivet för annat än privat bruk, är du skyldig att förvissa dig om och följa aktuell lagstiftning gällande upphovsrätt. Samtliga bilder i Bildarkivet är märkta med copyright-symbol i syfte att påminna om upphovsrätten.

Det kan, oavsiktligt, finnas uppgifter om nu levande personer i bildarkivet, där medgivande saknas från vederbörande. Den som, mot sin vilja, finns avbildad eller beskriven på fotografi i arkivet ombeds omgående kontakta Hembygdsföreningen på info@lidingohembygd.se för borttagning av bilden.